Informasjon

Avfall

Restavfall, plast, papp/papir og glass/metall skal kildesorteres, og kastes i riktig beholder. Det må ikke kastes brennende og lett antennelig avfall. Stort avfall og store mengder avfall må du selv få fjernet. Det samme gjelder spesialavfall, maling og elektrisk avfall. 

 

Bilkjøring 

Det er dessverre beboere og gjester som kjører altfor fort her inne på Vangtunet. Her vurderes det fortløpende tiltak. Det er unødvendig mye kjøring til leilighetene. Dette er gangveier - ikke bilveier. Vis hensyn! Dette skal være et trygt sted for oss alle å ferdes. 


Brannstige 

Brukerveiledning for brannstige  er lagt inn under fanen "Dokumenter" - Bruksanvisninger. Det er flere videoer på nett som viser hvordan man åpner og bruker brannstiger. Her er lenke til en av dem:  Hvordan åpne brannstige.


Dugnad 

Arrangeres to ganger i året, vår og høst. Beboere må bidra; om ikke er dette noe som må settes bort og sameiet må betale for dette ved økte fellesutgifter. Vi oppfordrer alle til å bidra resten av året også. 

 

Forretningsfører

Vår forretningsfører er FRAM Forvaltning AS

 

Fellesutgifter

Felles utgifter utgjør pr. 01.01.2023 kr 2.900,- pr. mnd (inkludert tv/Internett ).

Ansvarlig for utsendelse av faktura i denne forbindelsen er forretningsfører. Dersom det er spørsmål tilknyttet fellesutgifter vennligst ta kontakt med FRAM Forvaltning AS (tlf. 69147070). 

 

Forsikring

Sameiet har en samleforsikring for bygningsmassen og felles areal.
Forsikringen dekker IKKE innbo til den enkelte sameier og den enkelte må derfor ordne dette selv.

Sameiet er forsikret via Fremtind. All kontakt til selskapet foretas via styret.

 

Husordensregler

For å lese husordensregler klikk her: Husordensregler.

 

Kommunikasjon

Det ble på sameiermøte den 17.april-2015 vedtatt at all kommunikasjon mellom styret og sameiet skal foregå i all hovedsak på e-post.
Henvendelser kan sendes her: Kontakt oss.  


Min bolig - Trysilhus

Heftet "Trysilhus - min bolig" ble utlevert til alle førstegangskjøpere her ved Vangtunet ved overtagelse av leilighetene. Her er veiledninger, råd og tips som alle trenger til sin leilighet. Siden ikke alle kjøpere har fått denne fra selger, finner du disse dokumentene under fanen "Dokumenter"  - Bruksanvisninger


Nøkler

Nøkler til sameiet er spesialnøkler. Disse bestilles av hver enkelt og blir sendt rekommandert.
Her bestiller man: system@lassikring.no

Firmaet er: Lås & Sikring AS, Elverum
Tlf.: 62 41 96 40 

Husk å skrive nummer på nøkkelen, antall du ønsker og tydelig navn og adresse.

 

Parkering

For mer informasjon om parkering klikk her: Parkering.

 

Plenklipping

Trenger du hjelp til å klippe plen, kan vår samarbeidspartner Fjeldstad være behjelpelig. Send styret en e-post så videreformidler vi det til rett person. 

 

Sameieloven

For å lese sameieloven klikk her: Lov om sameie

 

TV og internett

Boligsameiet Vangtunet har inngått en avtale med Viken Fiber/Altibox som leverer tv og internettjenester til alle husene på Vangtunet. Ønsker du endringer/oppgradering kontakt leverandør direkte. Kontakt info finner du her: Leverandører.

 

Vedtekter

For å lese vedtekter for Boligsameiet Vangtunet klikk her: Vedtekter.